BIANCO REGINA - Mermer

Proizvodi:

  • Proizvod komercijalizovan u kutijama od približno 30 M kubnih.
  • Materijal uglavnom konstantna boja.

Predložena sličnih materijala