AZUL KRISTAL - Mermer

Proizvodi:

  • Podovi i obloge (pločice). Veličina: cm. 60x30x2. Završava na raspolaganju: Polirana.
  • Proizvod komercijalizovan u kutijama od približno 30 M kubnih.
  • MateriJal koJi naše iskustvo ne preporučuJe za spoljnu upotrebu u klimatskim uslovima koJi se mogu krut ili ekstremnim promenama temperature.
  • PreporučuJe se materiJal za internu upotrebu, Jer menja boJu tokom vremena kada se koristi spolja.
  • Materijal uglavnom konstantna boja.