( 0 found ) 

Steatit je prirodni kamen za peći ; vatrootporni, ne pogoršava na visokim temperaturama . Kamena površina nije klizava , čak i kad je mokra. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da skladišti toplotu je opcija za sisteme sa podnim grejanjem ili saune.