Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.

Materijal Materijali Type Obrada Qty/Pcs mq H x L x P (cm)
Database error : Invalid SQL: SELECT article.cod_art,materiale.cod_mat,materiale.mat_name,materiale.mat_flag,mat_tipo.cod_mtipo,mat_tipo.mtipo_name_lang_rs,mat_tipo.mtipo_list,prodotto.cod_pro,prodotto.pro_um,prodotto.pro_name_lang_rs,prodotto.pro_list,finitura.cod_fin,finitura.fin_name_lang_rs,finitura.fin_list,article.art_2_L,article.art_2_W,article.art_2_H,article.art_2_price_um,SUM(article.qty_stock) AS qty_stock_tot,article.art_discount_min,article.art_discount_max,article.art_descr,article.art_note,article.art_banner,article.art_cee,article.art_publish,article.cdate,article.mdate FROM article,finitura,materiale,mat_tipo,prodotto WHERE article.cod_mat=materiale.cod_mat AND materiale.cod_mtipo=mat_tipo.cod_mtipo AND article.cod_pro=prodotto.cod_pro AND article.cod_fin=finitura.cod_fin AND article.art_publish=1 AND materiale.mat_flag!='N' AND article.qty_stock > 0 AND (article.cod_pro='PAV' OR article.cod_pro='PAC' OR article.cod_pro='PES' OR article.cod_pro='RSP' OR article.cod_pro='MOS' OR article.cod_pro='PAR') GROUP BY article.cod_mat,article.cod_pro,article.cod_fin,article.art_cee,article.art_2_L,article.art_2_W,article.art_2_H,article.art_2_price_um ORDER BY article.art_L,article.art_H,article.art_P,article.art_2_price_um,article.art_2_L,article.art_2_W,article.art_2_H,article.art_2_price_um
MySQL Error : 1054 (Unknown column 'article.art_L' in 'order clause')