Želite da probate personalizovanu kombinaciju naših podnih i prirodnih obloga? Odaberite jednu od geometrija i kombinaciju boja materijala i vidite premijerno Vaš oblik i geometriju poda! U slucaju Vašeg interesovanja, kontaktirajte nas i potvrdite raspoloživost proizvoda.

 1  2  3  4
 A    B    C  

Cene


ROSA PORRINO M

A ROSA PORRINO M

  Granit

Obrada H x L x P (cm) Cene
Polirano 61 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²
Polirana 60 x 30 x 1.5 32.50  Euro/m²
Polirano Zarubljeno 30.5 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²
Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²

ROSA PORRINO M

B ROSA PORRINO M

  Granit

Obrada H x L x P (cm) Cene
Polirano 61 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²
Polirana 60 x 30 x 1.5 32.50  Euro/m²
Polirano Zarubljeno 30.5 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²
Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 31.90  Euro/m²

© 2018 INTERSTONES Doo. All rights reserved.