Želite da probate personalizovanu kombinaciju naših podnih i prirodnih obloga? Odaberite jednu od geometrija i kombinaciju boja materijala i vidite premijerno Vaš oblik i geometriju poda! U slucaju Vašeg interesovanja, kontaktirajte nas i potvrdite raspoloživost proizvoda.

 1  2  3  4
 A    B    C  

Cene


NEW ROSA C

A NEW ROSA C

  Granit

Obrada H x L x P (cm) Cene
Polirana 60 x 30 x 2 21.30  Euro/m²

NEW ROSA C

B NEW ROSA C

  Granit

Obrada H x L x P (cm) Cene
Polirana 60 x 30 x 2 21.30  Euro/m²

© 2018 INTERSTONES Doo. All rights reserved.