Želite da probate personalizovanu kombinaciju naših podnih i prirodnih obloga? Odaberite jednu od geometrija i kombinaciju boja materijala i vidite premijerno Vaš oblik i geometriju poda! U slucaju Vašeg interesovanja, kontaktirajte nas i potvrdite raspoloživost proizvoda.

 1  2  3  4
 A    B    C  

Cene


BLACK GALAXY

A BLACK GALAXY

  Granit

Obrada H x L x P (cm) Cene
Polirano 60 x 60 x 2 56.00  Euro/m²
Polirano 61 x 30.5 x 1 43.33  Euro/m²
Polirano Zarubljeno 61 x 30.5 x 1 43.30  Euro/m²
Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 42.50  Euro/m²
Polirano com. 61 x 30.5 x 1 33.00  Euro/m²

TRAVERTINO NOCE

B TRAVERTINO NOCE

  Travertin

Obrada H x L x P (cm) Cene
Neobradena 60 x 30 x 2 37.60  Euro/m²
Seèena 60 x 30 x 2 37.60  Euro/m²
Seèena 60 x 30 x 2 37.50  Euro/m²
Cementno malterisana 60 x 30 x 2 45.60  Euro/m²

© 2018 INTERSTONES Doo. All rights reserved.